Home

Techniek in de kleuterklas

Wetenschap en techniek is niet meer weg te denken in de samenleving van nu en morgen. Alles in onze omgeving is ervan doordrongen. Daarom is het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd met deze disciplines in contact te brengen. Krachtpatsers helpt u hierbij.

Met Krachtpatsers heeft u een ideaal instrument in handen. U wordt uitgedaagd om met de kleuters aan de slag te gaan. U krijgt een degelijke ondersteuning bij het begeleiden van wetenschap en techniek in de klas. U laat de kleuters de vier krachtige delen en allerlei technische systemen ervaren, onderzoeken, toepassen, gebruiken en begrijpen!

Uitgangspunten en activiteiten

Stimuleren van een onderzoekende houding bij kleuters, kleuters aandachtig maken voor de wondere wereld van wetenschap en techniek in hun eigen leefwereld, Inspelen op aspecten van alledaagse gebeurtenissen...

Een jaar met Jip en JannekeMet Jip en Janneke
Rond twintig verhalen van Jip en Janneke uit het boek ‘Een jaar met Jip en Janneke’ zijn er activiteiten uitgewerkt die rechtstreeks voortvloeien uit hun belevenissen of die met de krachten of de technische systemen te maken hebben.